Dyrektorem Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Białogardzie jest pani Krystyna Rosiak, magister pedagogiki, nauczyciel dyplomowany.
Pełni funkcję dyrektora od 1 września 2010 roku.

Wicedyrektorem Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Białogardzie jest pani Elżbieta Bartkowiak, magister pedagogiki, nauczyciel dyplomowany.
Pełni funkcję wicedyrektora od 1 stycznia 2012 roku.