• Bilans jednostki budżetowej wraz z Informacją dodatkową
    4 MB
  • Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) wraz z zestawieniem zmian w funduszu jednostki
    1 MB