• Zarządzenie Nr 7/2024 Dyrektora Przedszkola Miejskiego NR 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie regulaminu rekrutacji dzieci do przedszkola na rok 2024/2025
    11 MB