Pracownicy przedszkola Miejskiego Nr 1 w Białogardzie

Przedszkole zatrudnia (wg. stanu na 01.IX.2016 roku) 38 pracowników,
w tym:

 1. Pracownicy administracji - 3 osoby
 2. Pracownicy obsługi - 16 osób
 3. Pracownicy pedagogiczni - 19 osób, w tym:
  -  nauczyciele dyplomowani - 5
  -  nauczyciele mianowani - 8
  -  nauczyciele kontraktowi - 3
  -  nauczyciele stażyści - 2
  -  nauczyciel religii kontraktowy - 1