Redaguje i prowadzi nadzór merytoryczny:

Krystyna Rosiak - Dyrektor Przedszkola

ul. 1-go Maja 12

78-200 Białogard

tel. 94 312 29 29

Za modyfikację informacji odpowiada:

Juliusz Grudnicki - informatyk